Nieuwe publicatie: Arbeidsmarktonderzoek HIC

Wat zijn de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen en uitdagingen in het HIC en welke suggesties hebben werkgevers om de positie van het HIC verder te versterken via een betere inzet van menselijk kapitaal?

Om de twee jaar peilt SEOR de stand van zaken op de arbeidsmarkt in de Rotterdamse haven. In 2021 is in een meting onder 121 vestigingen en een serie diepte-interviews met HR-managers op zoek gegaan naar de belangrijkste uitdagingen en arbeidsmarktontwikkelingen. Opvallend en meest in het oog springend is de grote roep om nieuw havenpersoneel. Maar liefst 70 procent van de (middel)grote bedrijven heeft te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Het gaat vaak om logistieke, ICT en technische functies (op verschillende onderwijsniveaus). De verwachting is dat deze vraag naar arbeid in de komende twee jaar zeker niet afneemt.

SEOR constateert dat er behoefte is aan sociale innovatie om de belangrijkste uitdagingen in het havengebied tegemoet te treden. Dit komt in eerste instantie van de grond met een netwerk van gelijkgestemden. Verder zijn bestaande ondersteunende lokale beleidsinitiatieven (zoals een Leerwerkakkoord) nog niet altijd even goed bekend bij bedrijven en maken deze initiatieven mede daarom nog te weinig verschil. De beleidsaandacht kan zich wat dat betreft beter richten op een groep koplopers, waardoor eerder beweging ontstaat in de richting van een intensiever gebruik van het onbenut arbeidspotentieel, en een verdere samenwerking tussen verschillende werkgevers in het havengebied.

Publicatie:Arbeidsmarktonderzoek HIC 2021.

Contact