Nieuwe publicatie: De impact van JINC

  • December 2022

Op 8 november 2022, tijdens de Week van Gelijke Kansen, presenteerde projectleider/senior onderzoeker Fabian Dekker de resultaten van 'De jeugd heeft toekomst' over de impact van JINC. JINC werkt al bijna 20 jaar samen met scholen en bedrijven aan kansengelijkheid. Dat doet ze met activiteiten voor loopbaanoriëntatie en het ontwikkelen van vaardigheden voor werk. De organisatie heeft aan SEOR gevraagd om de impact van deze initiatieven te onderzoeken. SEOR onderzocht daarop projecten van JINC in het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Hierbij werden leerlingen, mentoren, ouders en bedrijfsvrijwilligers uit de projecten bevraagd. Leerlingen op het mbo werden geïnterviewd om terug te blikken op hun ontwikkeling en keuzes uit die tijd.

Het onderzoeksrapport valideert de meerwaarde van JINC's interventies zoals Bliksemstages, Sollicitatietraining en Carrière Coach. Fabian Dekker: "We zien dat deze projecten bijdragen aan de persoonlijke veerkracht van jongeren. Hun leefwereld wordt vergroot, hun zelfvertrouwen en zelfbeeld verbeteren en persoonlijke vaardigheden worden versterkt. Eerder onderzoek heeft laten zien dat veerkracht belangrijk is voor succes op de arbeidsmarkt."

De Bliksemstage draagt in het algemeen bij aan een verbreding van de leefwereld van deelnemers. Het gaat dan specifiek om een bijdrage aan de werkexploratie van deelnemers (‘welk werk past bij mij’). Ten aanzien van de Sollicitatietraining is bewijs gevonden dat er zo wordt gewerkt aan de persoonlijke vaardigheden en het zelfvertrouwen, en bij de Carrière Coach gaat het met name om een positieve bijdrage ten aanzien van de aspecten motievenreflectie ('wat vind ik belangrijk in het leven’) en ‘competenties’ als zelfvertrouwen en zelfreflectie om later beredeneerd keuzes te kunnen maken voor een opleiding of beroep, die bij iemand past.

Aangezien een beter zicht op de eigen interesses en inhoud van beroepen, het hebben van zelfvertrouwen en het werken aan persoonlijke vaardigheden, bijdragen aan betere startkansen in het onderwijs en later op de arbeidsmarkt, zijn dit relevante opbrengsten. Zeker tegen de achtergrond van een hoge ervaren werkdruk in het onderwijs en een relatief klein deel van het bedrijfsleven dat actief invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in het onderwijs, vervult JINC hiermee een relevante én onderscheidende functie in het tegengaan van kansenongelijkheid in het onderwijs.

 

Onderzoeksrapport: De jeugd heeft toekomst

Contact