Arbeidsmarktrelevantie van het opleidingenaanbod op mbo-2

  • Oct 2016

SEOR voert momenteel onderzoek uit naar de arbeidsmarktrelevantie van het opleidingenaanbod op mbo niveau 2, in opdracht van de Commissie macrodoelmatigheid mbo. 

Ontwikkelingen als automatisering, robotisering, individualisering en toegenomen klanteisen leiden tot verschuivingen aan de vraagkant van de arbeidsmarkt. Dit heeft ook consequenties voor de arbeidsmarktperspectieven van de verschillende mbo-opleidingen op niveau 2. In het onderzoek gaan we na in hoeverre mbo-instellingen rekening (kunnen) houden met arbeidsmarktrelevantie bij de sturing van samenstelling, omvang en inhoud van hun opleidingenaanbod. 

Download & Contact