Dertig jaar maatschappelijk relevant onderzoek

  • Nov 2017

SEOR bestaat dit jaar 30 jaar. In de loop van die periode zijn er grote veranderingen opgetreden in het onderzoek dat SEOR doet. Lange tijd lag het accent op monitoring en evaluatie van projecten in ontwikkelingslanden. Binnen de economische faculteit van de Erasmus Universiteit was er toen een grote afdeling ontwikkelingseconomie, opgericht door Jan Tinbergen. Vanaf 2000 is arbeidsmarktonderzoek centraal komen te staan in de SEOR-activiteiten. Maar er bleef ook ruimte voor projecten buiten Europa. Dat is nog steeds zo. Zo is onlangs een studie voor de Chileense overheid afgerond over de toekomstige arbeidsmarkt van leraren in het voortgezet onderwijs in Chili. De relatie onderwijs-arbeidsmarkt is vanaf 2000 steeds een belangrijk onderzoeksthema voor SEOR geweest, zoals ook de relatie tussen arbeidsmarkt en thema’s als personeelsbeleid, sociale zekerheid, zorg en technologie.

SEOR is binnen de Erasmus Universiteit één van de organisaties die wetenschappelijk inzichten en methoden toepast op maatschappelijke vraagstukken en op deze wijze bijdraagt aan de oplossing ervan. SEOR zet daarmee een lange traditie van valorisatie van wetenschappelijke kennis voort die aansluit op de doelstellingen van de oprichters van de Nederlandse Hogeschool, de voorloper van de Erasmus Universiteit. Een voorbeeld is het onderzoek dat SEOR nu doet in het kader van het zogenoemde Bridge-project dat door middel van onderwijsinterventies probeert de achterstand van jongeren in Rotterdam Zuid weg te werken. In dit door de Europese Commissie gesubsidieerde project, waarin allerlei organisaties (de gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de onderwijssector en het bedrijfsleven) samenwerken, onderzoekt SEOR of de ingezette maatregelen ook de gewenste effecten hebben.

Er moet voldoende connectie zijn tussen fundamenteel en toegepast onderzoek om wetenschappelijk inzichten optimaal te kunnen benutten voor de beantwoording van beleidsvragen die in de maatschappij spelen. Maar aan die connectie kan bij het economische onderzoek nog wel het nodige worden verbeterd en dat is dan ook een opgave voor de toekomst. Op die manier kan SEOR in de toekomst zijn brede spectrum aan opdrachtgevers (gemeenten, regionale besturen, ministeries, sectororganisaties, maatschappelijke organisaties, buitenlandse overheden en internationale organisaties) nog beter helpen.

Download & Contact