Een systeem voor een leven lang leren van hoger opgeleide technici

  • Nov 2017

Er wordt verwacht dat technologische ontwikkelingen in de komende decennia grote gevolgen zullen hebben voor de factor arbeid. Voor de groep hogere technici zijn de verwachtingen in die zin gunstig, dat voor hen als groep de werkgelegenheid waarschijnlijk nog zal stijgen. Maar in kwalitatieve zin zal er ook voor hen veel veranderen. Ook technische functies en beroepen zullen sterk van inhoud veranderen. En waar in het verleden hoofdzakelijk mensen in het laag opgeleide segment te maken hadden met verdwijnende beroepen, zal dit in de toekomst ook kunnen gelden voor hoger opgeleiden. Dit zou betekenen dat omscholing ook bij hoger opgeleide technici weer meer zal gaan voorkomen. Aan te nemen is dat het dan veelal zal gaan om omscholing naar een andere technische functie, maar ook andere loopbaanveranderingen zullen voorkomen. Ook nu is het al zo dat vrij veel technici in een niet-technische functie werken of in een functie waarin zij naast hun technische kennis ook vaardigheden op management- of commercieel gebied nodig hebben. Vrij veel technici werken ook buiten de industrie.

Ook in het verleden was het natuurlijk zo dat hogere technici tijdens hun loopbaan aan scholing deden. Dit had en heeft vooral het karakter van het bijhouden van vakkennis. Gelet op de eerder genoemde ontwikkelingen is echter aan te nemen dat in de toekomst carrièreswitches meer zullen voorkomen en dat daarom meer ingrijpende vormen van scholing nodig zullen zijn. Omdat carrièreswitches vaak gepaard gaan met verandering van werkgever zal die scholing lang niet altijd kunnen plaatsvinden binnen de context van een arbeidscontract met dezelfde werkgever.

Hogere technici zullen dus net als andere werknemers tijdens hun loopbaan meer aan scholing moeten doen. Maar kun je dit dan geheel aan henzelf of aan hun beroepsvereniging overlaten? Bij omscholing gaat het om aanzienlijke bedragen. Ook zal het lang niet altijd eenvoudig zijn om te bepalen welke andere beroepen het meeste perspectief op werk bieden. En voor mensen die niet meer zo jong zijn, zal het zelfs in die laatste beroepen niet altijd gemakkelijk zijn om een baan te vinden.

Doel van de studie is daarom om na te gaan of er een systeem voor een leven lang leren van technici moet komen en hoe zo’n systeem eruit zou kunnen zien. Elementen in zo’n systeem zouden kunnen zijn: een verplichting van bijscholing, financieringsinstrumenten voor scholing en loopbaanadvisering- en begeleiding. De studie wordt uitgevoerd op basis van bestaande literatuur over scholing, scholingsmaatregelen en scholingssystemen.

De studie is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting NexTech.

Download & Contact