Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt

  • May 2017

SEOR maakt deel uit van de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt Rotterdam (KWP). Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Doel ervan is wetenschappelijke kennis over de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid beter toegankelijk te maken voor de gemeente Rotterdam. Er worden bijvoorbeeld seminars en master classes georganiseerd om bestaande kennis over te brengen. Maar waar kennis ontbreekt entameert en verricht de KWP ook nieuw onderzoek.

In de Kenniswerkplaats zijn namens de Erasmus Universiteit de Faculteit Sociale Wetenschappen, de Juridische Faculteit en SEOR vertegenwoordigd.  De gemeente is vertegenwoordigd door enkele beleidsambtenaren. SEOR verzorgt het secretariaat van de Kenniswerkplaats.

Begin 2017 heeft de KWP een seminar over technologie en arbeidsmarkt georganiseerd. Sprekers waren: Barbara Baarsma (UVA en Rabobank), Fabian Dekker (EUR), Andries de Grip (Universiteit van Maastricht) en Geert-Jan Waasdorp (Intelligence Group). Romke van der Veen (EUR) leidde een forum discussie. Aan de orde kwamen onder andere de effecten van technologische ontwikkelingen  (in het bijzonder robotisering en automatisering) op de omvang en de structuur (sector, beroep, opleiding en gevraagde soft skills) van de werkgelegenheid, de mate waarin het onderwijs- en scholingssysteem kan voldoen aan de veranderingen in de werkgelegenheid en de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

Daarnaast is in het kader van de Kenniswerkplaats recent onderzoek gedaan naar de middellange-termijneffecten van de Rotterdamse re-integratiemaatregel WerkLoont, met subsidie van ZonMw. Het rapport van dit onderzoek vindt u hier.

Download & Contact