Vraag en aanbod van docenten in Chili

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs van Chili ontwikkelt SEOR in samenwerking met ERBS een simulatiemodel van vraag en aanbod van leraren in Chili, waarmee vraag en aanbod projecties voor de komende tien jaar uitgevoerd gaan worden.

In de eerste fase voeren we gesprekken met belangrijke belanghebbenden op het gebied van onderwijs in verband met lerarenopleidingen. Het doel is interviews te hebben zowel in Santiago als op een of twee andere plaatsen in Chili, om te leren over percepties over (mogelijke) regionale/geografische verschillen op de arbeidsmarkt voor leraren. Een ander doel van het bezoek is informatie te krijgen over relevante scenario's en beleidsimulaties die de context vormen voor het projecteren van vraag en aanbod voor docenten.

De tweede fase bestaat uit een beschrijvende analyse van de arbeidsmarkt voor leraren en een kwalitatieve analyse op basis van beleidsdocumenten, internationale academische literatuur, andere relevante documentatie en informatie verzameld tijdens het bezoek aan Chili.

In de derde fase wordt het prognosemodel ontwikkeld. Met dit model worden baseline projecties van vraag en aanbod van docenten uitgevoerd. Vervolgens worden diverse relevante scenario’s met betrekking tot vraag en aanbod van leraren in Chili in de komende tien jaar gesimuleerd. Op basis van de scenarioanalyse zullen mogelijke beleidsmaatregelen om bestaande en verwachte onevenwichtigheden aan te pakken  worden voorgesteld.

Aan het einde van het project vindt er een tweede bezoek aan Chili plaats. Tijdens dit bezoek zullen we een training verzorgen voor een aantal professionals om het model te leren gebruiken. Daarnaast zullen we de resultaten van de studie presenteren in een bijeenkomst georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs.

 

Download & Contact