Onbenut aan het werk

Onbenut aan het werk

Onbenut aan het werk in Drechtsteden

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft op dit moment te maken met grote personeelskrapte. Het personeelstekort is inmiddels in iedere sector aanwezig en heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening. Tegelijkertijd is er sprake van een omvangrijk onbenut arbeidspotentieel, bestaande uit werklozen, semi-werklozen en onderbenutte deeltijdwerkers. Deze mismatch is ook in de regio Drechtsteden zichtbaar. Via een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken beantwoordt dit onderzoek de vraag welke (belangrijkste) belemmeringen de subgroepen werklozen, semi-werklozen en onbenutte deeltijders ervaren om aan het werk te gaan en op welke manier(en) de regio Drechtsteden in samenwerking met haar partners het bestaande activeringsbeleid in de nabije toekomst verder kan versterken.

De studie laat onder meer zien dat er meerdere drempels zijn die overwonnen moeten worden. Ondanks een sterk arbeidsethos, beperken gezondheidsproblemen, minder menselijk kapitaal, de zorg voor kinderen (en de inkomensverrekening bij meer uren werk), het werkgeversgedrag en het soms niet ervaren van een financiële noodzaak om te participeren, een hogere arbeidsparticipatie in de regio (daarnaast zijn er altijd kortdurende fricties te vinden op de arbeidsmarkt). De problemen nemen toe met het stijgen van de werkloosheidsduur en dat leidt (in een klein aantal gevallen) tot ontmoediging om te werken.

Oplossingsrichtingen vragen om een gelijktijdig ‘schaken op meerdere borden.’ Aandachtspunten hebben te maken met de aspecten maatwerk, inclusiviteit, beeldvorming, regionale samenwerking en kennisontwikkeling. Deze aspecten worden in de rapportage concreet uitgewerkt voor de verschillende stakeholders in de regio.

Download

PDF icon

Eindrapport Onbenut aan het werk

Details

Publicatiedatum: 
Augustus 2023
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Gemeente Dordrecht
In samenwerking met: 
Etil Research group

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!