Nieuwe publicatie: Ondernemerschap vanuit WW

  • Juli 2019

Het zelfstandig ondernemerschap krijgt in Nederland veel aandacht en wordt steeds vaker gezien als een alternatieve weg uit een uitkeringssituatie. Elke week laten honderden WW’ers UWV weten dat ze erover nadenken om voor zichzelf te beginnen. De overheid ondersteunt dit met verschillende regelingen, waaronder de startersregeling in de WW.

UWV heeft SEOR en Intelligence Group gevraagd onderzoek te doen naar ondernemerschap vanuit de WW. Wie zijn deze ondernemers, waar gaan ze aan de slag en zijn ze na een of twee jaar nog steeds actief als ondernemer? Hoeveel verdienen voormalige WW’ers als ondernemer en in welke mate keren ze terug in loondienst of maken ze weer aanspraak op een uitkering?

Het nieuwste UWV Kennisverslag bevat de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. Samenvattend kunnen we stellen dat een grote groep WW’ers vanuit of (kort) na de WW aan de slag gaat als ondernemer. Het zijn de hoogopgeleide WW’ers van middelbare leeftijd en met Nederlandse familieachtergrond die relatief vaker de stap zetten naar het ondernemerschap en, vooral, naar het ondernemerschap met behulp van de startersregeling. Hun gemiddelde inkomen is tamelijk laag maar vergelijkbaar met dat van startende ondernemers in het algemeen. Van de starters vanuit de WW was twee jaar na het startjaar 71% nog steeds actief als ondernemer. Van de starters die niet doorgaan als zelfstandige valt 14% terug in de WW of de bijstand, de meerderheid gaat weer werken in loondienst.

Contact