Medewerkers

Ad Hoogsteder
Directeur

Ad is statutair directeur van SEOR. Daarnaast is hij algemeen directeur van ERBS. Ad heeft tijdens zijn loopbaan verschillende functies vervuld bij de Erasmus Universiteit.

Arie Gelderblom
Projectleider, senior onderzoeker

Arie Gelderblom heeft meer dan 25 jaar ervaring met onderzoek, met name op het gebied van onderwijs en scholing, vergrijzing en arbeidsmarktbeleid.

Arie-Jan van der Toorn
Junior onderzoeker

Arie-Jan van der Toorn heeft beleidseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij richt zich vooral op kwantitatieve analyses.

Elbert Dijkgraaf is hoogleraar Empirische economie van de publieke sector, gespecialiseerd in mededingingsvraagstukken. Hij heeft veel ervaring met politiek-bestuurlijke issues.

Elisa de Vleeschouwer
Junior onderzoeker

Elisa de Vleeschouwer heeft economie gestudeerd aan Tilburg University, met als specialisatie Resources, Development & Growth. Zij richt zich met name op kwantitatieve analyses.

Enrico Pennings is hoogleraar Toegepaste Economie op het gebied van Industriële Organisatie, Strategie en Innovatie, en expert in onderzoeksmethoden.

Jaap de Koning
Wetenschappelijk adviseur

Jaap de Koning is arbeidseconoom. Hij heeft voorheen verschillende directiefuncties bij SEOR gehad en was als hoogleraar arbeidsmarktbeleid aan de Erasmus Universiteit verbonden. 

Jan van Ours
Associate

Jan van Ours is hoogleraar Toegepaste Economie, expert in arbeidsmarktonderzoek (in het bijzonder van ouderen) en in onderzoeksmethoden en -technieken.

Joris Meijaard heeft bijna 20 jaar ervaring met analyses en evaluaties van innovatie- en ondernemerschapsbeleid en verkenningen van regionale en sectorale economische ontwikkeling. 

Kees Zandvliet
Projectleider, senior onderzoeker

Kees Zandvliet is algemeen econoom. Hij is gespecialiseerd in beleidsevaluaties en arbeidsmarktonderzoek van specifieke sectoren, beroepen, groepen en regio's.

Mostafa Zeriouh is controller bij SEOR. Hij is, samen met de directie, verantwoordelijk voor het financieel beleid en adviseert projectleiders bij het opstellen van budgetten.

Paul de Hek
Projectleider, senior onderzoeker

Paul de Hek is gespecialiseerd in kwantitatieve methoden en technieken, met expertise op het gebied van arbeidsmarkteconomie, macro- en micro-economie.

Roy Thurik
Associate

Roy Thurik is emeritus hoogleraar Ondernemerschap en Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Montpellier Business School in Frankrijk.

Romain Rey
Stagiair

Romain Rey studeert zowel economie en bedrijfseconomie als algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Yara van Hamburg
Office manager, junior projectmedewerker

Yara van Hamburg voert diverse werkzaamheden uit voor alle projecten van SEOR. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de office en secretariële administratie.

Yvonne Prince
Wetenschappelijk directeur

Yvonne Prince is wetenschappelijk directeur. Ze heeft ruime ervaring in beleidsonderzoek (met name op het gebied van innovatie, ondernemerschap en marktwerking) en beleidsevaluaties.

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!