Medewerkers

Ad Hoogsteder
Directie-adviseur

Ad is directie-adviseur bij SEOR. Hij heeft tijdens zijn loopbaan verschillende functies vervuld binnen de Erasmus Universiteit en de EUR Holding, waaronder de functie van algemeen directeur bij SEOR.

Arie Gelderblom
Projectleider, senior onderzoeker

Arie Gelderblom heeft meer dan 25 jaar ervaring met onderzoek, met name op het gebied van onderwijs en scholing, vergrijzing en arbeidsmarktbeleid.

Arie-Jan van der Toorn heeft beleidseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij richt zich vooral op kwantitatieve analyses.

Daniël Bos
Junior onderzoeker

Daniël Bos heeft beleidseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is betrokken bij zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek.

Elbert Dijkgraaf is hoogleraar Empirische economie van de publieke sector, gespecialiseerd in mededingingsvraagstukken. Hij heeft veel ervaring met politiek-bestuurlijke issues.

Elisa de Vleeschouwer heeft economie gestudeerd aan Tilburg University, met als specialisatie Resources, Development & Growth. Zij richt zich met name op kwantitatieve analyses.

Enrico Pennings is hoogleraar Toegepaste Economie op het gebied van Industriële Organisatie, Strategie en Innovatie, en expert in onderzoeksmethoden.

Fabian Dekker
Projectleider, senior onderzoeker

Fabian Dekker is arbeidssocioloog. Hij heeft veel ervaring met onderzoek, met name op het gebied van veranderingen op de arbeidsmarkt en de gevolgen hiervan voor het werk van mensen.

Jaap de Koning
Wetenschappelijk adviseur

Jaap de Koning is arbeidseconoom. Hij heeft voorheen verschillende directiefuncties bij SEOR gehad en was als hoogleraar arbeidsmarktbeleid aan de Erasmus Universiteit verbonden. 

Joris Meijaard heeft bijna 20 jaar ervaring met analyses en evaluaties van innovatie- en ondernemerschapsbeleid en verkenningen van regionale en sectorale economische ontwikkeling. 

Mark den Hartog
Junior onderzoeker

Mark den Hartog heeft beleidseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij richt zich vooral op kwantitatieve analyses.

Mina Souiah
Office manager

Mina Souiah is verantwoordelijk voor de office en secretariële administratie van SEOR. Zij assisteert tevens bij projecten.

Paul de Hek
Projectleider, senior onderzoeker

Paul de Hek is gespecialiseerd in kwantitatieve methoden en technieken, met expertise op het gebied van arbeidsmarkteconomie, macro- en micro-economie.

Roy Thurik
Associate

Roy Thurik is emeritus hoogleraar Ondernemerschap en Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Montpellier Business School in Frankrijk.

Yvonne Prince
Algemeen en wetenschappelijk directeur

Yvonne Prince is algemeen en wetenschappelijk directeur. Ze heeft ruime ervaring in beleidsonderzoek op het gebied van arbeidsmarkt, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, ondernemerschap, marktwerking en innovatie, en met beleidsevaluaties.

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!