Over

Al meer dan 30 jaar voert SEOR wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen. SEOR is een zelfstandig onderzoeksbureau dat opereert onder de paraplu van de Erasmus Universiteit Rotterdam als onderdeel van de Erasmus School of Economics.

MISSIE

SEOR is gecommitteerd om een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. SEOR helpt opdrachtgevers om een helder begrip te krijgen van deze vraagstukken, zodat zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Medewerkers van SEOR hebben, als onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, brede ervaring met het efficiënt en effectief toepassen van wetenschappelijke kennis in praktisch onderzoek dat van waarde is voor de opdrachtgever. Wetenschappelijke onderbouwing en objectiviteit zijn daarbij het uitgangspunt.

EXPERTISE EN DIENSTEN

SEOR heeft veel ervaring opgebouwd met economisch onderzoek en advies op het gebied van zes kernactiviteiten: arbeid, sociale zekerheid, onderwijs en scholing, innovatie, regulering en ondernemerschap. SEOR biedt een breed scala aan diensten, variërend van beleidsmonitoring en -evaluatie, econometrische analyses, experimenten, prognoses en modelbouw tot kwalitatief onderzoek (waaronder scenario-ontwikkeling en enquêtetechnieken).

 

 

 

 

 

 

EXPERTISE

Onze arbeidsmarktexpertise omvat onderwerpen als flexibele arbeid, beloningsvraagstukken, HRM-beleid en arbeidsmarktprognoses.

Op het gebied van sociale zekerheid houdt SEOR zich bezig met onderwerpen als re-integratie, bedoeld en oneigenlijk gebruik van sociale zekerheid en kosten van sociale zekerheid.

Wij doen onderzoek naar onderwerpen als de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de inhoud van onderwijs (waaronder schoolkeuze en -prestaties), leven lang leren, etc.

Onze kennis van specifieke sectoren wordt gebruikt voor de analyse van innovatieprestaties, waarbij concurrentiekracht en productiviteit belangrijke factoren zijn.

Onze expertise op het gebied van regulering focust zich op het ontwerp en de toepassing van beleidsinstrumenten gericht op het stimuleren van o.a. concurrentiekracht, duurzaamheid en innovatie.

Onze kennis op het gebied van ondernemerschap omvat onderwerpen als zzp'ers, het MKB, bedrijfsoverdrachten en ondernemerschapsbeleid.

OPDRACHTGEVERS

SEOR voert economisch beleidsonderzoek uit. In Nederland werkt SEOR onder andere voor ministeries, regionale en lokale overheden en sociale partners. Buiten Nederland werkt SEOR bijvoorbeeld voor de Europese Commissie.

Ministeries
40%

Europese Commissie
5%

Sociale partners
25%

Provincies & Gemeenten
25%

Subsidies/fondsen
5%

METHODEN

 • Econometrische analyse
 • Kosten- en batenanalyse
 • Monitoring, evaluatie en impactmeting
 • Prognoses en modellen
 • Literatuuronderzoek
 • Enquêtes
 • Interviews, focusgroepen en workshops
 • Experimenten
 • Benchmarking en prestatiemeting
 • Micro-economische en sectoranalyse
 • Toekomstverkenningen en scenario-ontwikkeling

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!