Prijselasticiteit van de vraag naar leidingwater in Vlaanderen

Prijselasticiteit van de vraag naar leidingwater in Vlaanderen

De Europese Kaderrichtlijn Water bepaalt dat het waterprijsbeleid adequate prikkels moet bevatten voor de gebruikers om de watervoorraden efficiënt te benutten. Het efficiënte verbruik van water is noodzakelijk vanwege de implicaties van het verbruik voor de volksgezondheid en het milieu. Een integraal onderdeel van het aanzetten tot verstandig waterverbruik is het ontwikkelen van een tariefstructuur en het creëren van economische prikkels om gematigd waterverbruik te stimuleren. In combinatie met andere methoden, zoals sensibilisering en technische verbeteringen, wordt daarvoor in Vlaanderen een tariefbeleid voor kostenallocatie van drinkwater en sanering als instrument gehanteerd.

SEOR heeft, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), een methodiek ontwikkeld waarmee periodiek de prijselasticiteit van de vraag naar leidingwater in Vlaanderen geschat kan worden en de impact van de tariefstructuur op het leidingwaterverbruik inzichtelijk gemaakt. De prijselasticiteit van de vraag naar water blijkt relatief inelastisch te zijn. Dit betekent dat er weinig invloed is van het tarief op het verbruik. Wij hopen dat VMM met behulp van de door ons ontwikkelde methodiek in de toekomst de tariefstructuur zodanig kan vormgeven dat het gebruikers (nog beter) aanzet tot efficiënt waterverbruik.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Oktober 2018
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Vlaamse Milieumaatschappij
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!