Nieuwe publicatie: HR in de sportsector

  • Augustus 2022

De werkgeversvereniging Werkgevers in de Sport (de WOS) wil bevorderen dat HR-beleid en HR-activiteiten binnen de sportorganisaties zo goed mogelijk opgepakt en uitgevoerd worden. Daartoe is inzicht in de HR-invulling en de HR-behoeften van de diverse leden van de WOS gewenst. SEOR heeft hier onderzoek naar gedaan, via 14 interviews onder diverse leden van de WOS die variëren naar activiteit en omvang.

Uit het onderzoek komt naar voren dat - ondanks dat de omvang en de invulling van de HR-functie tussen de sportorganisaties enorm varieert - HR in iedere organisatie is verankerd, ofwel bij de directeur, ofwel bij een andere functionaris in combinatie met de directeur ofwel via een aparte (extern ingehuurde) HR-functionaris. De tijdsbesteding aan HR verschilt per organisatie. De gebruikelijke HR-issues handelen de sportorganisaties zelf af, al dan niet na raadpleging van de WOS of andere sportorganisaties waarbij de WOS voor alle cao-gerelateerde vraagstukken de eerste bron van informatie is. Voor ingewikkelde juridische of arbeidsrechtelijke gevallen neemt men gespecialiseerde juristen of advocaten in de hand. Ook voor meer omvangrijke HR- of organisatorische trajecten kijkt men naar externe bureaus.

De WOS wordt gezien als een logische en goede partner op het gebied van HR, en vraagbaak op het terrein van de cao en daaraan gerelateerde vraagstukken. Een deel van de geïnterviewde leden ziet de WOS alleen als zodanig en kan daarom worden getypeerd als cao-gebruiker. Een ander deel kan gekenmerkt worden als actief lid van de WOS; zij raadplegen de WOS ook voor andere HR-issues en wisselen via de WOS onderling kennis uit.

Er is voor de WOS ruimte voor verbreding en verdieping van de relaties met de leden, omdat zowel cao-gebruikers als actieve deelnemers aangeven niet goed te overzien wat het aanbod van de WOS is, zij graag zien dat de WOS invulling geeft aan accountmanagement onder meer via een vaste contactpersoon, en de WOS een mogelijke rol kan pakken in strategische discussies op het terrein van organisatie- en personeelsontwikkeling en externe marktontwikkelingen. Verder geven met name kleine bonden en sportserviceorganisaties/sportbedrijven aan dat ze graag zien dat de dienstverlening meer afgestemd wordt op hun organisaties.

 

HR-invulling en HR-behoeften in de sportsector

Contact