Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014

You are here

Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014

Op 1 januari 2013 zijn de zogenaamde Wet Normering Topinkomens (WNT) en de bijbehorende ministeriële regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren in werking getreden. Met de ministeriële regeling zijn sectorale bezoldigingsmaxima per onderwijssector vastgesteld. Om te voorkomen dat de beloningen van alle bestuurders naar dit maximum zouden toegroeien, zijn salarisklassen onder de sectorale maxima ingebouwd. Om het draagvlak voor deze salarisklassen te vergroten, is gekozen voor zelfregulering. De onderwijssectoren hebben daarom in bestuurderscao’s (po en vo) en beloningscodes (mbo en hbo) salarisklassen onder de sectorale maxima vastgelegd. Voor het wo zijn er geen salarisklassen onder het toepasselijke WNT-maximum.

Het ministerie van OCW wil volgen in hoeverre zelfregulering middels beloningscodes en bestuurderscao’s werkt en of er geen opdrijvende werking naar het sectorale maximum ontstaat. Hiertoe is een monitor ontwikkeld, waarvan de tweede en nu ook de derde editie is uitgevoerd door SEOR met Panteia als onderaannemer. In de derde monitor worden de beloningen in 2014 geanalyseerd, zowel voor bestuurders als voor toezichthouders.

Het algemene beeld dat uit de analyses naar voren komt is dat in vergelijking met de monitor in 2013 (i) de beloningen meer in lijn liggen met de in de cao’s of beloningscodes vastgestelde criteria, en (ii) de informatievoorziening deels is verbeterd, deels iets minder van kwaliteit  is (de dekkingsgraad is gestegen, de kwaliteit van de data is iets verminderd). De gemiddelde jaarlijkse bezoldigingen van topbestuurders  (op full-time basis) variëren van gemiddeld 93 duizend in het primair onderwijs tot 193 duizend in het wetenschappelijk onderwijs.

Download

Details

Publicatiedatum: 
January, 2016
Opdrachtgever: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Auteurs: 
Arie Gelderblom, Paul de Hek, Jaap Wils, Inge Harteveld

Expertise

Sector: 

Contact

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

  • Adres:
  • Rotterdam Science Tower
    Marconistraat 16, 11e etage
    3029 AK Rotterdam
  • Telefoon:
  • +31 (0)10 302 0500
  • E-mail:
  • seor-secr@seor.eur.nl