Quickscan professioneel statuut in het vo

Quickscan professioneel statuut in het vo

Sinds 1 augustus 2017 is het beroep van leraar wettelijk beschermd door de Wet beroep leraar en lerarenregister. Leraren moeten hierdoor meer ruimte en zeggenschap in de uitoefening van hun beroep krijgen. Een onderdeel van de wet is dat de afspraken die worden gemaakt over de inrichting van de zeggenschap in het voortgezet onderwijs, worden vastgelegd in een professioneel statuut.

SEOR heeft, in opdracht van Voion, een quickscan uitgevoerd naar de stand van zaken rond de invoering van het professioneel statuut in het eerste kwartaal van 2019. Hiervoor is een online enquête uitgezet onder schoolleiders en zijn telefonische interviews gevoerd met schoolleiders en personeelsleden. De quickscan richt zich op de volgende punten:

 1. De mate waarin en de wijze waarop scholen het professioneel statuut voorbereiden of hebben ingevoerd
 2. De betrokkenheid van de leraren en e schoolleiding hierbij
 3. Hoe de school omgaat met eventuele belemmeringen tijdens de invoering

Voion heeft, op basis van dit onderzoek en een pilot onder tien scholen, een infographic gemaakt met ervaringen en tips voor scholen.

Download

PDF icon

Quickscan professioneel statuut in het vo

Details

Publicatiedatum: 
April 2020
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Voion
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!