Effectiviteit re-integratiebeleid gemeente Stichtse Vecht

Effectiviteit re-integratiebeleid gemeente Stichtse Vecht

SEOR en IROKO hebben, in opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Stichtse Vecht, een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het re-integratiebeleid van deze gemeente. Het onderzoek is bedoeld om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het re-integratiebeleid zo adequaat mogelijk vast te stellen, aan de hand van de volgende centrale onderzoeksvraag:

Welke activiteiten heeft de gemeente Stichtse Vecht ondernomen sinds de start van de Participatiewet om het aantal uitkeringsgerechtigden terug te brengen, wat zijn daarvan de kosten en de effecten en hoe kunnen die worden verbeterd?

Uit het onderzoek blijkt dat het re-integratiebeleid van de gemeente Stichtse Vecht redelijke resultaten boekt. Het beleid is op samenhangende wijze vertaald in doelen, die echter wel meetbaarder en meer tijdsgebonden zouden moeten worden geformuleerd. Voor zover met de beschikbare data kan worden nagegaan, hebben de instrumenten die zijn ingezet over het algemeen positieve netto-effecten. Laatstgenoemde resultaten moeten als indicatief worden beschouwd, onder meer vanwege beperkingen van methodische en statistische aard.

De rekenkamercommissie doet, op basis van het onderzoek, een aantal aanbevelingen om de effectiviteit van het re-integratiebeleid te vergroten. Er dient meer oog te zijn voor de toegevoegde waarde van het re-integratiebeleid. Hierop zou de monitoring van het beleid moeten worden toegespitst. Om instrumenten zo effectief mogelijk in te zetten, zouden de inspanningen vooral gericht dienen te worden op groepen met een relatief zwakke positie op de arbeidsmarkt. Daarbij is het beter om dure instrumenten slechts beperkt in te zetten, zeker bij een aantrekkende arbeidsmarkt.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Augustus 2017
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht
In samenwerking met: 
IROKO

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!