Scholing voor Rotterdammers: Een evaluatie van het Rotterdams Scholingsfonds

Scholing voor Rotterdammers: Een evaluatie van het Rotterdams Scholingsfonds

Het Rotterdams Scholingsfonds (RSF) is bedoeld om de positie van de Rotterdammer op de arbeidsmarkt kansrijker te maken of te verstevigen. Om beter inzicht te krijgen in hoeverre dit ook daadwerkelijk lukt, is er besloten een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het scholingsfonds. De uitkomsten van deze evaluatie geven een eerste indruk van de effecten van het RSF op de positie op de arbeidsmarkt van de ontvangers van een scholingsvoucher.

In vergelijking met andere, meer generieke scholingsregelingen (zoals het STAP-budget), worden meer personen in relatief kwetsbare groepen bereikt. Dit komt vooral omdat er onder de deelnemers van het RSF relatief veel mensen een bijstandsuitkering hebben.

Scholingsvouchers hebben voor werklozen een significant positief effect op het vinden van een baan. Het aandeel mensen met een scholingsvoucher dat één jaar na aanvang van de scholing een baan vindt, ligt bijna twintig procentpunten hoger dan het aandeel mensen van een vergelijkbare groep zonder een scholingsvoucher dat een baan vindt. We zien ook een positief effect ontstaan op de kwaliteit van de nieuwe banen (deeltijdfactor en uurloon). Voor de ontvangers van een scholingsvoucher die een baan hadden bij aanvang van hun scholing, vinden we geen significant effect op het aandeel met een baan. Wel wordt er vaker een baan in een andere sector gevonden én vaker bij een andere werkgever, binnen of buiten de eigen sector. Er worden (nog) geen significante effecten gevonden op de kwaliteit van de banen.

Op basis van het effect van RSF op de bijstandsbedragen, kunnen de kosten voor de gemeente vergeleken worden met de baten voor de gemeente in termen van besparingen op uitkeringslasten. Over het eerste half jaar is er op uitkeringslasten een effect behaald van gemiddeld ongeveer 4,5%-punt. Het is op basis van deze korte periode nog te vroeg om conclusies te trekken over de verhouding van de kosten ten opzichte van de behaalde resultaten.

Download

PDF icon

Scholing voor Rotterdammers

Details

Publicatiedatum: 
Oktober 2023
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Gemeente Rotterdam
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!