Technologie en arbeidsmarkt: een beknopte inventarisatie van de literatuur

Technologie en arbeidsmarkt: een beknopte inventarisatie van de literatuur

In januari 2017 heeft de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt het seminar Technologie, economische herstructurering en stedelijke arbeidsmarkt gehouden. In dit seminar hebben Barbara Baarsma, Fabian Decker, Andries de Grip en Geert-Jan Waasdorp verschillende aspecten van dit thema belicht. Barbara Baarsma (Rabobank en Universiteit van Amsterdam) behandelde het gebrekkige aanpassingsvermogen van het onderwijsaanbod (vooral dat op mbo-niveau) aan de vraag op de arbeidsmarkt. Fabian Dekker (Erasmus Universiteit Rotterdam) ging onder meer in op de gevolgen van automatisering op de arbeidsmarkt, het onderwijssysteem en de sociale ongelijkheid. Andries de Grip (Universiteit van Maastricht) ging in op de dynamiek in de vraag op de arbeidsmarkt: verschuivingen in de sector- en functiestructuur, toenemende opleidingseisen en polarisatie. Geert-Jan Waasdorp (Intelligence Group) benadrukte dat automatisering en data kansen bieden om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ten slotte leidde Romke van der Veen (Erasmus Universiteit) een paneldiscussie met de inleiders waarin de vraag centraal staat hoe de gemeente Rotterdam met haar beleid kan bijdragen aan vermindering of voorkomen van problemen op de arbeidsmarkt door de technologische ontwikkeling.

Dit paper bevat een beknopt overzicht van de literatuur over de gevolgen van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het is voor een deel aanvullend op het seminar. Verder is een uitgebreidere literatuurlijst opgenomen.

Download

Details

Publicatiedatum: 
December 2017
Auteurs:
Opdrachtgever: 
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!