Validatie-onderzoek wegingsfactoren bezoldigingsklassen voor topfunctionarissen in het onderwijs

Validatie-onderzoek wegingsfactoren bezoldigingsklassen voor topfunctionarissen in het onderwijs

In 2013 werd de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingevoerd. Met deze wet is de bezoldiging van bestuurders in de onderwijssector (en andere (semi-)publieke sectoren) gemaximeerd. Voor de onderwijssector is een ministeriële regeling ingesteld, waarin een aantal criteria (totale baten, aantal leerlingen en aantal onderwijssoorten of sectoren) gebruikt worden om onderwijsinstellingen in te delen in verschillende klassen met verschillende maximale bezoldigingen.

Dit onderzoek richt zich op het valideren van de huidige criteria in de regeling voor de onderwijssector. We onderzoeken of de huidige factoren een geschikte benadering zijn van de zwaarte van de functie van een bestuurder en of er andere objectieve factoren zijn die een betere benadering van deze zwaarte geven.

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige regeling een beperkte, maar redelijke weergave van verschillen in zwaarte van bestuursfuncties bij onderwijsinstellingen geeft. De betrekkelijke eenvoud van de regeling is aan de ene kant haar kracht, maar aan de andere kant ook een beperking, omdat iedere situatie waarin een bestuurder zich bevindt in zekere zin uniek is. In het rapport geven we een aantal mogelijkheden om de regeling te verbeteren, maar de reikwijdte van het onderzoek en eenduidigheid van de uitkomsten zijn onvoldoende om hierover knopen door te hakken. We adviseren daarom mogelijke aanpassingen verder te concretiseren in overleg met vertegenwoordigers van de sectoren.

Bovenstaande conclusies hebben we getrokken op basis van interviews in de onderwijssector, zowel met bestuurders van onderwijsinstellingen zelf als met toezichthouders en overkoepelende organisaties. Daarnaast hebben we een data-analyse uitgevoerd op bestanden met informatie over de instellingen en hun klasse-indeling.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Augustus 2020
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!