Budgettaire effecten van verhoging van het minimumloon

Budgettaire effecten van verhoging van het minimumloon

Begin 2019 heeft de SP, in de persoon van Tweede Kamerlid Jasper van Dijk, een initiatiefnota ingediend bij de Tweede Kamer, met onder meer (a) het voorstel om het minimumloon te verhogen met 10 procent en (b) een uniform minimumuurloon te introduceren om verschillen in de minimumbeloning tussen sectoren op te heffen. De initiatiefnota is begin juli 2019 in de Tweede Kamer behandeld.

Per brief heeft de minister van SZW te kennen gegeven wel nader onderzoek te zullen doen naar uniformering van het minimumuurloon, maar niet voornemens te zijn het minimumloon te verhogen, vanwege de hoge kosten (budgettaire effecten), de verwachte negatieve effecten op de werkgelegenheid en het in internationaal perspectief al hoge niveau van het minimumloon.

De SP heeft SEOR verzocht om nader onderzoek te doen naar de budgettaire consequenties (gevolgen voor de inkomsten en uitgaven van de overheid) van een verhoging van het minimumloon. We hebben vier varianten doorgerekend, waarbij een verhoging van het minimumloon wordt gerealiseerd in stappen van respectievelijk 2,5 procent, 3,5 procent, 5 procent en 6 procent per jaar over een periode van 4 jaar. De volgende effecten zijn meegenomen in de studie: 

 1. Extra uitgaven aan uitkeringen die zijn gekoppeld aan het WML (AOW, bijstand, e.d.);
 2. Extra inkomsten via loonbelasting en premies (van werkenden op en rond minimumloonniveau en van degenen met een uitkering (AOW, bijstand, e.d.);
 3. Extra uitgaven aan personeel dat op en net boven het minimumloon werkzaam is bij de overheid en semioverheid (onderwijs, zorg, e.d.);
 4. Overige effecten, als gevolg van veranderingen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en op de afzetmarkten.

Download

Details

Publicatiedatum: 
September 2019
Auteurs:
Opdrachtgever: 
SP
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!