Kwetsbaarheid over de levensloop

Kwetsbaarheid over de levensloop

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) stelt dat het voor het beleid van cruciaal belang is om meer inzicht te krijgen in de factoren die de kwetsbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt bepalen. De KWI stelt vast dat er weliswaar al veel bekend is op dit punt, maar dat er vooral op twee punten leemtes zijn in de beschikbare kennis. In de eerste plaats heeft het bestaande onderzoek meestal betrekking op kwetsbaarheid op een bepaald moment: er wordt dan niet gekeken of mensen over een langere periode of zelfs tijdens de gehele levensloop kwetsbaar blijven. En ten tweede geeft dit onderzoek onvoldoende inzicht in de mate waarin een ongunstige arbeidsmarktpositie wordt bepaald door persoonlijke factoren, contextfactoren en toeval. Daarom heeft het KWI een verkenning laten doen naar de mogelijkheden voor en de meerwaarde van een onderzoek naar een levensloopperspectief op kwetsbaarheid.

Het verkennende onderzoek gaat in op de volgende vragen:

 1. Wat is er (nationaal en internationaal gezien) al aan onderzoek gedaan naar de verschillende vormen van kwetsbaarheid vanuit een longitudinaal/loopbaanperspectief en wat komt hieruit?
 2. Wat zijn de belangrijkste lacunes in de beschikbare kennis?
 3. Welke kennisbehoefte is er bij beleidsmakers en uitvoerende professionals op dit gebied om effectief beleid te kunnen ontwikkelen c.q. uit te voeren?
 4. Wat zou naar hun oordeel een nieuw onderzoek aan bruikbare informatie opleveren voor beleid?
 5. Welke databestanden zijn beschikbaar voor een dergelijk onderzoek?
 6. Welke aanvullende (kwantitatieve dan wel kwalitatieve) data zijn nodig om het gewenste onderzoek uit te voeren en hoeveel tijd en kosten zouden hiermee gemoeid zijn?
 7. Welke beperkingen stelt de privacywetgeving aan het verzamelen en gebruiken van data voor dit onderzoek?

Download

PDF icon

Kwetsbaarheid over de levensloop

Details

Publicatiedatum: 
December 2018
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Kennisplatform Werk en Inkomen
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!