Voortraject Leren en werken in de zorg en de aansluitende niveau 3-opleiding voor anderstaligen

Voortraject Leren en werken in de zorg en de aansluitende niveau 3-opleiding voor anderstaligen

Wat zijn de werkzame elementen en de kosten en baten van het Voortraject Leren en werken in de zorg en de daaropvolgende niveau 3-opleiding voor anderstaligen?

“Dit rapport betreft een herziene versie van het eerdere eindrapport (juli 2021), waarin we dankzij een nameting ook inzicht kunnen geven in de opbrengsten van de aanpak na verloop van tijd en de duurzaamheid van de arbeidsparticipatie.”

Een tekort aan medewerkers in de zorg én anderstaligen helpen met een opleiding waardoor zij in de toekomst duurzaam aan de slag kunnen: deze beweegredenen brachten de medewerkers van het Nova College en de zorgorganisaties in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond ertoe om te investeren in een voortraject Leren en Werken in de zorg.

In het voortraject van 20 weken krijgen anderstalige studenten Nederlandse taalles en oriëntatie gericht op het werken in de zorg in Nederland. Ook lopen ze stage, waardoor ze kennis maken met de praktijk van de zorg. Hierna volgt eventueel de gecombineerde niveau 3-opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VZ IG) en Maatschappelijke Zorg (MZ), waarbij de studenten na twee jaar BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) een overstap maken naar het laatste jaar van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Vervolgens kunnen zij, bij goed functioneren en voldoende formatieplaats, bij de zorgorganisatie aan de slag.

Het Verwey-Jonker Instituut en SEOR evalueerden het hele traject. Het Voortraject Leren en werken in de zorg en de aansluitende niveau 3-opleiding sluiten goed aan op de doelgroep. Door de lerende en flexibele houding van de betrokken organisaties, worden steeds gezamenlijk oplossingen gevonden voor knelpunten die zich binnen hun invloedssfeer voordoen. Het traject biedt een beter toekomstperspectief voor anderstaligen en zorgt voor betrokken en gemotiveerde mensen in de zorgsector.

Uit de kostenbatenanalyse komt naar voren dat voor de zorgorganisaties de kosten en baten vooral afhangen van de situatie op de arbeidsmarkt, dat wil zeggen of er wel of niet een tekort aan zorgpersoneel is (op mbo-3 niveau). Hoe meer moeite het kost om aan personeel te komen, des te hoger wordt de opbrengst van het leerwerktraject. Verder zijn bij dit traject de baten (besparingen op de uitkeringen) voor de gemeente aan het einde van de opleiding groot genoeg om de kosten te dekken, deze baten lopen hierna verder op. Voor de opleider Nova College is er een negatieve financiële opbrengst aan het eind van de opleiding. De opleider krijgt voor een deel, maar niet voor alle kosten, financiering vanuit de gemeente.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Mei 2023
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In samenwerking met: 
Verwey-Jonker Instituut

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!