"Van Werk naar Werk-Beleid" bij de Rijksoverheid

"Van Werk naar Werk-Beleid" bij de Rijksoverheid

SEOR heeft in opdracht van het ministerie van BZK het Van Werk naar Werk (VWNW-)Beleid geëvalueerd dat sinds 2013 van kracht is bij de Rijksoverheid. Daarvoor was er ook al beleid op dit gebied, maar met ingang van 2013 zijn enkele belangrijke veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste verandering is dat de nieuwe regelgeving het mogelijk maakt om werknemers bij een reorganisatie al hulp te bieden bij het vinden van ander werk in het stadium waarin de reorganisatie is aangekondigd maar nog niet is uitgevoerd.

Verder vindt voorafgaande aan deze vrijwillige fase een onderzoek plaats op basis waarvan een advies over de aard van de hulp wordt uitgebracht wat resulteert in een plan van aanpak. Dit gaat in samenwerking tussen de werknemer, de werkgever en de mobiliteitsorganisatie. Wat niet is veranderd is de hulp die wordt geboden in de zogenoemde verplichte fase als werknemers hun baan verloren hebben en niet tijdig ander werk hebben kunnen vinden.

Uit de resultaten blijkt dat tijdige aankondiging van een reorganisatie en hulp in het stadium dat men zijn oude baan nog heeft bij veel werknemers bevordert dat men een nieuwe baan vindt voordat men zijn oude baan verliest. In de uitvoering is een aantal problemen geconstateerd. Zo had de communicatie naar de werknemers beter gekund. Verder krijgen veel deelnemers geen persoonlijke begeleiding in de vrijwillige fase, terwijl die begeleiding effectief lijkt te zijn.

Een andere belangrijke conclusie is dat bij vrij veel werknemers een zogenoemde verkorte procedure wordt gevolgd waarbij de regels van het VWNW-beleid niet worden gevolgd, de mobiliteitsorganisatie niet wordt ingeschakeld en het VWNW-beleid in feite wordt omzeild. Voor de evaluatie was een knelpunt dat de beschikbare gegevens over dit beleid veel hiaten vertonen. Op deze en andere punten heeft SEOR aanbevelingen gedaan.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Februari 2016
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!