Werkbelasting en werktevredenheid bij de politie? Een onderzoek onder wijkagenten en teamchefs

Werkbelasting en werktevredenheid bij de politie? Een onderzoek onder wijkagenten en teamchefs

Deze working paper gaat over de belasting van twee groepen politiemedewerkers: wijkagenten en teamchefs C. Een fors deel van deze medewerkers ervaart qua hoeveelheid werk een hoge belasting in verhouding tot hun belastbaarheid, terwijl slechts weinigen op dit punt onderbelasting ervaren. Qua benutting van vaardigheden ervaren velen juist een onderbelasting. De volgende vragen staan centraal in de working paper:

 • Welke factoren verklaren de onder- en overbelasting?
 • Leidt ontevredenheid over de werkbelasting ertoe dat de algemene baantevredenheid laag is? Met andere woorden: wat is het gewicht van de werkbelasting in de algemene baantevredenheid?
 • Leidt het ingezette personeelsbeleid tot minder onder- of overbelasting?

Om deze vragen te beantwoorden, maken we gebruik van enquêtegegevens uit een in 2018 gehouden onderzoek. Dit onderzoek is in belangrijke mate kwalitatief en beschrijvend van aard. In de working paper maken we gebruik van econometrische methoden om verbanden te toetsen. Omdat in deze analyses niet alle relevante factoren kunnen worden meegenomen, vullen we de resultaten uit deze analyses aan met bevindingen uit de in het genoemde onderzoek gehouden diepte-interviews en groepsgesprekken.

 

Download

Details

Publicatiedatum: 
Juni 2019
Auteurs:
Opdrachtgever: 
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!