Beleidstheorie Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)

Beleidstheorie Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)

Hoe ziet de beleidstheorie van de MDIEU-regeling eruit, hoe kan deze worden geoperationaliseerd en welke gegevens zijn geschikt voor evaluatie van de regeling?

Het kabinet heeft in juni 2019 met sociale partners een akkoord bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel. De Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) is een van de afspraken uit het pensioenakkoord. Sociale partners in sectoren kunnen gezamenlijk een subsidieaanvraag indienen met als doel het duurzaam inzetbaar houden van werkenden en het wegnemen van knelpunten bij werkgevers voor het realiseren van regelingen rond eerder uittreden. SEOR heeft de beleidstheorie van de maatwerkregeling uitgewerkt, die de basis zal vormen voor de monitoring en evaluatie van de regeling. In dit onderzoek is gebruikgemaakt van deskresearch en interviews met beleidsmedewerkers, experts en vertegenwoordigers van sociale partners (zowel centraal als van specifieke sectoren).

De MDIEU-regeling bestaat uit twee onderdelen – duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden – die elk een eigen karakter kennen. We hebben de beleidstheorie voor ieder onderdeel apart uitgewerkt als een stapsgewijze keten lopend van activiteit tot impact en daarbij de cruciale factoren binnen deze keten benoemd. Voor beide onderdelen geldt dat de selectie van deelnemers die de maatregelen het meeste nodig hebben een belangrijke voorwaarde is voor effectiviteit van de regeling. Om de effectiviteit te kunnen meten, kan gebruikgemaakt worden van bestaande gegevens aangevuld met enquêtes. Daarvoor is het van cruciaal belang dat deelnemers goed worden geregistreerd.

Inmiddels hebben de eerste sectoren een subsidieaanvraag ingediend voor de MDIEU-regeling. De regeling zal de komende jaren door SEOR worden gemonitord en geëvalueerd.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Oktober 2021
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!