Beloning specialisten bij het Rijk

Beloning specialisten bij het Rijk

Voor het functioneren van de Rijksoverheid is het goed dat er op belangrijke terreinen voldoende expertise is. Dit geldt ook voor het in dienst hebben van schaarse specialisten op het terrein van ICT, inkoop en financiën. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft SEOR en Intelligence Group gevraagd om te onderzoeken of het beloningsniveau van deze specialisten bij de Rijksoverheid concurrerend is met het beloningsniveau in het bedrijfsleven. Daarbij kijken we zowel naar de inschaling (op basis van een vacature-analyse) als naar de feitelijke beloning (op basis van CBS microdata).

De analyse van de inschaling laat zien dat het Rijk op juniorniveau een relatief hoge en op mediorniveau een vergelijkbare inschaling kent ten opzichte van het bedrijfsleven. Op seniorniveau is de spreiding groter in het bedrijfsleven, waar de uitloop hoger is. Het beeld verschilt per functiegroep: data scientists, contractmanagers en fiscalisten worden relatief hoog ingeschaald bij het Rijk, aanbestedingsjuristen wat lager. Het bedrijfsleven kent een hogere uitloop voor cybersecurity en specialisten op het gebied van planning en control.

Op basis van de analyse van de feitelijke beloning, concluderen we dat specialisten bij het Rijk ongeveer 1 procent minder verdienen dan in het bedrijfsleven. Het gaat dan om alle functies op hbo- en wo-niveau, exclusief managementfuncties. Dit verschil is vooral ontstaan in de periode 2010-2015. Vanaf 2016 loopt het Rijk de achterstand op het bedrijfsleven in. Het verschil is beduidend groter voor mannen; vrouwen verdienen juist meer bij het Rijk. Als we kijken naar functies op het gebied van ICT, inkoop en financiën, zien we dat met name data scientists op bachelorniveau (-7%) en specialisten op het gebied van inkoop op masterniveau (-10%) minder verdienen bij het Rijk.

 

Download

PDF icon

Beloning specialisten bij het Rijk

Details

Publicatiedatum: 
Mei 2020
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
In samenwerking met: 
Intelligence Group

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!