Digitalisering in de GGP

Digitalisering in de GGP

De mogelijkheden van digitale technologie nemen snel toe en criminaliteit speelt zich steeds vaker af in de digitale wereld. Dit geldt ook in het gebiedsgebonden politiewerk (GGP), waar via 167 basisteams de basispolitiezorg wordt verleend. Digitale technologie biedt hierbij kansen en risico’s, maar grotendeels afwezig in de huidige discussie is het burgerperspectief. In dit verkennende onderzoek richten we ons daarom primair op de vraag wat de behoeften zijn van burgers ten aanzien van de inzet van digitale technologie in de GGP (en waarom). Secundair gaat het onderzoek in op de vraag hoe de GGP op dit moment invulling aangeeft aan de inzet van digitale technologie en waarom. Dit wordt gevolgd door de vraag in welke mate de perspectieven van burgers en de politie op elkaar aansluiten en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de politieorganisatie, wanneer ze eventuele onevenwichtigheden wenst tegen te gaan.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een beknopte literatuurstudie naar de bestaande inzichten t.a.v. de inzet van digitale technologie bij de politie, een online enquête onder ruim 1.000 Nederlanders, diepte-interviews met burgers en politiemedewerkers, en twee bewonersbijeenkomsten.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

 • Burgers onderschrijven het belang van digitale informatie in GGP, maar digitaal politiewerk moet geen substituut zijn voor fysiek politiewerk
 • Er is veel onbekendheid onder burgers als het gaat om digitalisering in de GGP
 • Er is ruimte voor verbetering als het gaat om digitale samenwerking tussen burgers en de lokale politie
 • Ook politiemensen zijn overtuigd van het nut van de inzet van digitale technologie in de GGP
 • Wel is er sprake van een aantal interne uitdagingen, die de verdere inzet van digitale technologie in de weg kunnen staan
 • Wanneer het gaat om de inzet van digitale technologie in lokaal politiewerk met als doel een betere samenwerking met burgers, lijkt er meestal geen sprake te zijn van een helder beschreven plan. Binnen de politieorganisatie is vaak onvoldoende concreet gemaakt wat zij met digitale technologie wenst te bereiken. Daardoor weten burgers niet goed hoe zij via digitale technologie kunnen samenwerken met de politie, en wat de politie precies van ze verwacht

Download

PDF icon

Digitalisering in de GGP

Details

Publicatiedatum: 
Februari 2024
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Politie & Wetenschap
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!