Regulering en Marktwerking
4

Regulering en marktwerking

De overheid heeft via regulering invloed op veel aspecten van de economie. Regulering houdt zich bezig met de vraag hoe prikkels in het beleid kunnen worden ingebouwd om gewenst gedrag te stimuleren. Hiervoor kunnen diverse instrumenten worden aangewend, waaronder subsidies, belastingen, regelgeving, convenanten, bekostigingssystemen en aanbesteding.  Deze instrumenten worden bijvoorbeeld ingezet om concurrentie te stimuleren of juist af te remmen. Een ander doel kan zijn om diensten die voor de samenleving van algemeen belang zijn te ondersteunen. SEOR heeft op veel terreinen ervaring met de rol van regulering.

In de economie is eerlijke concurrentie van belang maar in praktijk is veelal sprake van onvolledige marktwerking (door bijvoorbeeld marktmacht en first mover advantages door innovatie) of gereguleerde marktwerking waarin de relevante partijen aan specifieke regelgeving moeten voldoen. In het algemeen wordt de marktwerking via de Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid gestuurd, terwijl in diverse sectoren sprake is van sectorspecifieke regelgeving, Wij verrichten zowel onderzoek naar economie-brede mededingingsvraagstukken zoals evaluaties (worden de doelen behaald, vindt de uitvoering efficiënt plaats, wat zijn mogelijke verbeteringen?) als onderzoek naar marktwerking in specifieke sectoren/marktsegmenten (openbare aanbestedingen, functioneren van markten, toetredingsdrempels, onderlinge afspraken, misbruik economische machtspositie).

Via onderstaande links kunt u zien welke projecten wij recent hebben uitgevoerd op het gebied van regulering en marktwerking.

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!