Meta-analyse business cases sociaal werk

Meta-analyse business cases sociaal werk

Sociaal werkers staan midden in de samenleving en dicht bij de burger: ze signaleren, ondernemen actie en ondersteunen waar nodig. Dat doen ze op tal van terreinen. De werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn zetten zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt in het in het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk. Het platform heeft behoefte aan een goed inzicht in en onderbouwing van de opbrengsten van het sociaal werk en heeft SEOR gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat sociaal werk een positief effect heeft op het welzijn en de gezondheid van de mensen die geholpen worden. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan een betere kwaliteit van leven, het voorkomen van zorg en een gezonder en productiever arbeidsaanbod. Dat blijkt uit de 32 recente business cases die we hebben geanalyseerd, aangevuld met literatuuronderzoek en diepte-interviews. Denk daarbij aan preventieve projecten zoals de Schilderswijk Moeders, die andere moeders uit de wijk ondersteunen en zo een brugfunctie tussen huishoudens en professionele hulpverlening vormen. Of een curatieve aanpak zoals Housing First, dat dakloze mensen huisvestiging biedt en werkt aan hun problemen.

De onderzochte business cases laten zien dat sociaal werk maatschappelijk gezien rendabel is. Er is niet zoiets als 'one best way of social work', want zowel bij preventieve als meer curatieve aanpakken wordt er verschil gemaakt. Tegelijkertijd maakt dit het complex om werkzame elementen of effectieve mechanismen te identificeren.

Het breder verzamelen van business cases, verder doorrekenen van de effecten, opschalen door nieuwe voorbeelden te onderwerpen aan een goede monitoring en het nader in beeld brengen van de arbeidsmarkteffecten zijn belangrijke vervolgstappen op het onderzoek. In veel discussies speelt de vraag in welke mate sociaal werk een bijdrage levert aan een nieuwe visie op zorg en op ondersteuning. Deze studie geeft een belangrijke basis voor die discussie en voor de aanpak van het urgente vraagstuk van de arbeidsmarkt.

Download

PDF icon

Meta analyse business cases sociaal werk

Details

Publicatiedatum: 
Maart 2021
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Sociaal Werk werkt!
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!