Het werkklimaat bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  • 5 november 2018

Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is gebleken dat medewerkers veelal ontevreden zijn over de veiligheid in hun werkomgeving en de bestuurlijke aandacht die zij krijgen van het directieteam. Dit geldt vooral voor PIW’ers en beveiligers, die samen een groot deel van het DJI-personeel uitmaken. Het MTO zelf zegt echter niet veel over de achtergronden van de (on)tevredenheid. Daarom is een logische vraag: waarover en vooral waarom is men nu precies ontevreden?

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SEOR daarom de opdracht gegeven tot een onderzoek naar het werkklimaat binnen inrichtingen en diensten van DJI. Dit rapport doet verslag van het onderzoek, waarbij is gesproken met DJI-medewerkers in alle lagen van de organisatie. Daarnaast is ook naar andere bronnen gekeken, in de vorm van een literatuuronderzoek en nadere analyses op de MTO-data.

Uit het onderzoek blijkt dat DJI'ers positief zijn over hun collega's, de inhoud van en autonomie binnen hun werk. Negatieve punten zijn onder andere een te hoge werkdruk, het tekortschieting van de leiding, een slechte communicatie binnen de organisatie en een gevoel van onveiligheid. Deelnemers aan de groepsgesprekken beoordelen hun werkklimaat over het algemeen positief. Er is echter wel ruimte voor verbetering: het managementteam zou bijvoorbeeld beter moeten weten wat er speelt op de werkvloer, het middenkader moet meer op één lijn zitten en er zou meer en kundig personeel aan moeten worden getrokken.

Werkklimaat DJI

Contact