Procesevaluatie en nulmeting SLIM-regeling

Procesevaluatie en nulmeting SLIM-regeling

Hoe verloopt de aanvraag- en beoordelingsprocedure van de SLIM-regeling, en wat is de stand van zaken op het gebied van leren en ontwikkelen bij bedrijven en samenwerkingsverbanden voor de start van hun project?

De SLIM-regeling heeft tot doel om bedrijven te stimuleren meer te investeren in leren en ontwikkelen van medewerkers. De regeling is bedoeld voor individuele mkb-ondernemers, samenwerkingsverbanden in het mkb, en grootbedrijven in landbouw, horeca en recreatie. SEOR voert samen met Ockham-IPS de meerjarige monitoring en evaluatie van de SLIM-regeling uit. In de eerste twee rapporten evalueren we de aanvraag- en beoordelingsprocedure in het eerste tijdvak van de regeling en voeren we een nulmeting uit onder de aanvragers in dit tijdvak.

Uit de procesevaluatie blijkt dat de meeste aanvragers de gekozen opzet en inrichting van het aanvraag- en beoordelingsproces in veel opzichten positief waarderen. Tegelijkertijd is er een groep bedrijven die minder tevreden is en zijn er enkele aspecten die in het algemeen minder positief worden beoordeeld. Het onderzoek levert op basis daarvan een aantal aanknopingspunten voor verbetering, bijvoorbeeld rondom de lotingsprocedure en de rol van adviseurs bij de voorlichting en de aanvraagprocedure.

De nulmeting geeft een beeld van hoe bedrijven en samenwerkingsverbanden waaraan subsidie is toegekend voorafgaande aan de interventie scoren op een set kenmerken op het gebied van een goede leeromgeving, leercultuur en deelname aan leren. In de eindmeting zullen deze kenmerken wederom in kaart gebracht worden. De hypothese is dat zij na uitvoering van hun project beter zullen scoren op (een deel van) deze kenmerken in vergelijking met een controlegroep.

 

Download

Details

Publicatiedatum: 
Oktober 2021
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In samenwerking met: 
Ockham|IPS

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!