Redenen om wel of niet deel te nemen aan de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Redenen om wel of niet deel te nemen aan de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Wat zijn redenen voor werknemers met zware beroepen om wel of geen gebruik te maken van de regeling om eerder te stoppen met werken?

De Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) biedt oudere werknemers met zware beroepen de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Zij ontvangen dan een uitkering vanuit de sector of werkgever om de periode tot de AOW-leeftijd te overbruggen. Er zijn signalen dat er werknemers zijn die in aanmerking komen voor zo’n regeling en ook zouden willen deelnemen, maar dit toch niet doen. In dit onderzoek zijn we daarom nagegaan welke factoren een rol spelen bij de keuze om wel of niet deel te nemen, en welke mogelijke knelpunten deelname aan de RVU belemmeren. Daarvoor hebben we in vier uiteenlopende sectoren gesproken met adviseurs en werknemers (zowel deelnemers als niet-deelnemers die tot de doelgroep behoren, maar (nog) geen gebruik maken van de RVU).

De belangrijkste redenen om wel of niet deel te nemen aan de RVU zijn gezondheid, financiële afwegingen en het werkplezier. Een van deze overwegingen kan duidelijk doorslaggevend zijn, maar er is ook vaak sprake van een afweging tussen verschillende factoren. Gezondheidsproblemen spelen dus een grote rol, maar vormen niet de scheidslijn tussen deelnemers en niet-deelnemers. Ook bij niet-deelnemers komen deze problemen regelmatig voor.

Voor niet-deelnemers spelen financiële overwegingen een hoofdrol. Sommige niet-deelnemers hebben het er eenvoudigweg niet voor over om hun levensstijl al te veel aan te passen (al zou dat tot op zekere hoogte nog wel kunnen), maar voor een belangrijk deel van de niet-deelnemers geldt dat de financiële impact van de RVU echt te groot is. Zij hebben te weinig pensioen opgebouwd, zijn kostwinner of hebben hoge woonlasten. Om een weloverwogen keuze te maken, is het belangrijk dat werknemers een goed beeld hebben van de financiële consequenties van deelname aan de RVU. Als men deze consequenties niet goed kan overzien, kan dit ook een reden zijn om af te zien van de RVU.  

Download

Details

Publicatiedatum: 
Mei 2022
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!