Stageplaats bij onderzoeksinstituut SEOR

  • Juli 2023

Stageplaats bij onderzoeksinstituut SEOR

SEOR is een zelfstandig onderzoeksbureau in Rotterdam dat opereert onder de paraplu van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Organisaties waar SEOR voor werkt zijn bijvoorbeeld diverse ministeries, de Europese Commissie, het parlement, brancheorganisaties en intermediaire organisaties. In totaal werken bij SEOR ongeveer vijftien onderzoekers.

Bij SEOR lopen diverse projecten waarbij de inzet van een stagiair goed zou passen. Deze projecten betreffen bijvoorbeeld evaluaties van arbeidsmarktmaatregelen om de positie van laagopgeleiden, oudere werknemers, zzp’ers of werkzoekenden te versterken. Tevens voeren we veel onderzoek uit naar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zoals het toenemende belang van scholing hierbij (leven lang leren). Bij een deel van de projecten wordt gebruikgemaakt van literatuuronderzoek en het koppelen en analyseren van datasets.

Heb je interesse? Stuur dan een mail met je cv en motivatiebrief naar Yvonne Prince (prince@seor.eur.nl) en Arie Gelderblom (gelderblom@seor.eur.nl). Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

Activiteiten

In de praktijk komen de werkzaamheden voor de stagiair in dergelijke projecten neer op:

  • Assistentie bij de voorbereiding van interviews en de uitvoering hiervan (assistentie bij selectie mogelijke gesprekspartners, verslaglegging gesprekken, systematisering uitkomsten, etc.)
  • Verzamelen van (internationale) literatuur en verwerking hiervan
  • Verwerking van data en uitvoeren van analyses

Al deze activiteiten vinden in nauwe samenwerking met ervaren onderzoekers plaats.

Profiel student

  • Student economie, econometrie, sociologie, bestuurskunde of aanverwante studie
  • Brede maatschappelijke interesse
  • Goede analytische vaardigheden
  • Geschikt voor zowel bachelor- als masterstudenten

Periode en omvang stage

Start: juli 2023 (zomerstage) of september 2023 (najaar). Precieze periode in overleg. Minimaal 16 uur per week (flexibel in te vullen). SEOR BV kent een stagevergoeding.

 

contactpersonen

Naam

Arie Gelderblom

 

Naam

Yvonne Prince

Telefoon

010 – 302 0500

 

Telefoon

010 – 302 0500

Email

gelderblom@seor.eur.nl

 

Email

prince@seor.eur.nl

 

CONTACT

Contact