Start van de MDIEU-regeling: Proces en bereik

Start van de MDIEU-regeling: Proces en bereik

Hoe loopt de regeling tot nu toe, en wat zijn mogelijkheden om deze verder te versterken?

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) is een van de afspraken die is voortgekomen uit het Pensioenakkoord (2019). De regeling is begin 2021 van start gegaan. Doel van de regeling is dat zoveel mogelijk mensen straks gemotiveerd, gezond en productief hun pensioen kunnen bereiken. Sectoren kunnen subsidie krijgen voor het investeren in duurzame inzetbaarheid. De regeling biedt ook de mogelijkheid tot subsidie voor uitkeringen aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat sectoren die hier gebruik van willen maken, tegelijk ook investeren in duurzame inzetbaarheid.  

SEOR is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van MDIEU. In de eerste voortgangsrapportage gaan we in op het proces rondom de aanvraag en beoordeling, en het bereik van de regeling na de eerste twee aanvraagtijdvakken. Hiervoor is gebruik gemaakt van de beschikbare documentatie, een enquête onder projectleiders en interviews met landelijke betrokkenen, betrokkenen vanuit twee deelnemende sectoren, en sectoren en bedrijven die (nog) niet deelnemen aan de regeling.  

Uit het rapport komt een overwegend positief beeld naar voren van de voorlichting en het aanvraag- en beoordelingsproces. Wat betreft het bereik zien we dat er grote verschillen zijn naar sector. Deelname is dus niet voor alle sectoren even eenvoudig. Dit kan leiden tot een zekere selectiviteit in het bereik, waardoor werkgevers en werkenden die veel baat zouden hebben bij de regeling mogelijk buiten de boot vallen. Om het bereik te vergroten, zien we de volgende mogelijkheden: het verlagen van het drempelbedrag, bieden van meer ondersteuning, versterken van de informatievoorziening met concrete handvatten voor aanvragers en een extra tijdvak voor individuele werkgevers. Een aantal van deze aanbevelingen zijn inmiddels doorgevoerd.

Download

Details

Publicatiedatum: 
februari 2023
Auteurs:
Opdrachtgever: 
SZW
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!