Evaluatie effectiviteit private re-integratietrajecten gemeente Eindhoven

Evaluatie effectiviteit private re-integratietrajecten gemeente Eindhoven

Een deel van de re-integratietrajecten die de gemeente Eindhoven inzet, wordt ingekocht bij private re-integratiebedrijven. De gemeente Eindhoven heeft SEOR gevraagd om onderzoek te doen naar de effectiviteit van deze trajecten. Daarvoor is gebruik gemaakt van deskresearch, een analyse van CBS microdata, interviews met de gemeente, het participatiebedrijf en de private re-integratiebedrijven en online enquêtes onder de re-integratiebedrijven en (ex-)deelnemers.  

Uit het onderzoek blijkt dat de private re-integratietrajecten een grote diversiteit kennen, omdat er sprake is van maatwerk. De trajecten worden ingezet voor mensen met specifieke problemen. De inzet van specifieke deskundigheid kan dan helpen om hun arbeidsmarktpositie te versterken. Wel zijn de kosten relatief hoog, vanwege de intensiteit en duur van de trajecten. 35 procent van de deelnemers aan private re-integratieprojecten stroomt uit de uitkering en 30 procent vindt werk. Dit zijn bruto-effecten. De netto-effectiviteit kan op basis van de beschikbare data niet worden vastgesteld.

Op basis van het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan waarmee de inzet van de private re-integratietrajecten verder kan worden verbeterd.

Download

Details

Publicatiedatum: 
23-12-2021
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Gemeente Eindhoven
In samenwerking met: 
Iroko

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!