Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect terug te leiden zijn naar een persoon. Voor onze onderzoeken kan het voorkomen dat vertrouwelijke persoonsgegevens door ons worden verwerkt.  SEOR werkt – als onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) – conform de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018 en de gedragscode van brancheverenigingen VBO, VSO en MOA, waarin bij het werken met persoonsgegevens de AVG leidend is. Daarnaast is er vanuit de Erasmus Universiteit een privacy officer aangesteld die ondersteuning biedt op het gebied van AVG, en die toeziet op de juiste invulling hiervan.

SEOR is daarnaast aangesloten bij ICT-leverancier AXS ICT voor de opslag en verwerking van gegevens. AXS ICT is ISO 27001 gecertificeerd, waarmee zij voldoen aan de strenge eisen die worden gesteld op het gebied van informatiebeveiliging. Zie voor meer informatie: https://axs-ict.com/nl/privacy-policy.

Bij het verwerken van persoonsgegevens werken we verder volgens de volgende principes:

 1. We verzamelen nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het onderzoek;
 2. We gebruiken persoonsgegevens nooit voor andere doelen dan waar ze voor verzameld zijn (tenzij hiervoor expliciete toestemming wordt verleend);
 3. We informeren waar mogelijk de respondent: we geven goed aan wat het doel is, wie wij zijn en waar men terecht kan voor meer informatie;
 4. We bewaren vertrouwelijke gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk voor het onderzoek.

 

 

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!