ArbeidArbeid style="display:none" />
0

Arbeid

Arbeid en de arbeidsmarkt staan altijd in de belangstelling. Dat is niet verwonderlijk, aangezien arbeid voor de meeste mensen de belangrijkste inkomensbron vormt. Werk biedt mensen echter meer dan alleen een inkomen. Het hebben van werk brengt bijvoorbeeld structuur in hun leven en schept sociale contacten. Het niet hebben van betaald werk is daarom voor velen een probleem. Ook vanuit macro-economisch oogpunt zijn hoge werkloosheid en inactiviteit problematisch. Zo leiden ze tot hoge kosten door uitkeringen en negatieve sociale effecten en tot een daling van het productievermogen van de economie.

Het thema arbeid kent vele facetten. Onze expertise richt zich met name op de volgende aspecten:

 • Aansluiting tussen vraag en aanbod
 • Activerend arbeidsmarktbeleid
 • Arbeidsomstandigheden
 • De arbeidsmarktpositie van specifieke groepen (ouderen, mensen met een beperking, etc.)
 • Demografie, vergrijzing en pensioenen
 • Flexibiliteit en arbeidsmobiliteit
 • Lonen en beloningssystemen
 • Werkklimaat

 

SEOR heeft daarnaast veel ervaring met onderzoek op het snijvlak van arbeid en onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een leven lang leren.

Via onderstaande links kunt u zien welke projecten wij recent hebben uitgevoerd op het gebied van arbeid.

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!