5

Ondernemerschap

Voor een gezonde economie is ondernemerschap van groot belang. Inzichten uit de klassieke economie laten zien dat ondernemers de volgende vier rollen vervullen: (1) managen van een bedrijf, waarin al dan niet werkgelegenheid wordt gecreëerd (2) zoeken van markten: mogelijkheden in de markt zoeken, ontdekken en benutten (3) vernieuwen: nieuwe producten/diensten ontwikkelen en/of bestaande producten/diensten anders aanbieden, en (4) voor eigen rekening en risico zaken doen. De ondernemer voegt met zijn activiteiten waarde aan de economie toe. De laatste decennia is ondernemerschap flink in opmars, niet in de laatste plaats door de sterke opkomst van het zelfstandig ondernemerschap, ook wel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) genoemd.

De start en doorgroei van bedrijven vormen belangrijke objecten van onderzoek: prevalentie en verschijningsvormen van startende bedrijven en zzp’ers, stimuleringsregelingen, belemmeringen en succesfactoren, ondernemerschapsklimaat, factoren die de doorgroei stimuleren etc.

Via onderstaande links kunt u zien welke projecten wij recent hebben uitgevoerd op het gebied van ondernemerschap.

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!